Vitrum Polska - Zapraszamy!


Nasz± pasj± jest szk³o, metal i drewno. Sprawiamy, ze domy i biura naszych klientów staj± siê bardziej estetyczne i funkcjonalne.

Wykonujemy zabudowy szklane, zadaszenia, wiaty, konstrukcje ogrodowe, tarasy i ma³± architektur± krajobrazow±.

Zadzwoñ do nas aby przekonaæ siê, ¿e piêkno nie musi kosztowaæ s³ono.

Zespó³ Vitrum Polska